วิธีเชื่อมต่อ Sonoff S31 Smart Plug กับ eWeLink และ Google Assistant

ปลั๊กไฟอัจฉริยะ รุ่นยอดนิยมจาก Sonoff ควบคุมได้ผ่าน eWe

วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug กับ PSI HOME และ Google Assistant

ปลั๊กไฟอัจฉริยะสินค้าใหม่จาก PSI IoT ควบคุมได้ผ่าน PSI