วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug กับ PSI HOME และ Google Assistant

วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug กับ PSI HOME และ Google Assistant

ปลั๊กไฟอัจฉริยะสินค้าใหม่จาก PSI IoT ควบคุมได้ผ่าน PSI HOME และ Google Assistant มี วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug อย่างไร? เราทดสอบไว้ให้แล้ว

เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PSI HOME จาก App Store หรือ Google Play

Application

PSI HOME

PSI HOME

download from app store
download from play store
  1. เปิด Bluetooth ของสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายของสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เปิดอยู่ 
  2. ก่อนเชื่อมต่อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4GHz ที่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เริ่มการตั้งค่าโหมดด่วน : ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีน้ําเงินอย่างรวดเร็ว (สองครั้งต่อวินาที) หากกะพริบช้าๆ สีน้ําเงิน (ทุกๆ 3 วินาที) กดปุ่มเปิด/ปิดบน Smart Plug ค้างไว้ 6 วินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างรวดเร็ว

วิธีเพิ่มอุปกรณ์บน PSI Home เชื่อมต่อ PSI Smart Plug กับ Wi-Fi

1. เลือก Add Device เพื่อเพิ่มอุปกรณ์

วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug

2. จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมา เลือก Go to add *กรณีที่ Smartphone หา PSI Smart Plug เจอผ่าน Bluetooth

วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug

3. เลือก Wi-Fi โดย PSI Home จะใช้ Wi-Fi เดียวกับที่ Smartphone เชื่อมต่ออยู่

วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug

4. รอสักครู่ขณะ PSI Smart Plug กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi

วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug

5. เชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้ว เลือก “Next”

วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug

6. เลือก “แก้ไขชื่อ” หรือ “Done” เพื่อเสร็จสิ้น

วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug

7. เพิ่ม PSI Smart Plug เรียบร้อย สามารถแตะ ไอคอน เปิด-ปิด ใช้งานได้ทันที หรือแตะที่ การ์ด PSI Smart Plug เพื่อใช้ฟังก์ชันที่มากขึ้น

8. พร้อมใช้งาน

วิธีตั้งโปรแกรม เปิด-ปิด ของ PSI Smart Plug

1. เลือก Add Device เพื่อเพิ่มอุปกรณ์

2. จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมา เลือก Go to add *กรณีที่ Smartphone หา PSI Smart Plug เจอผ่าน Bluetooth

3. เลือก Wi-Fi โดย PSI Home จะใช้ Wi-Fi เดียวกับที่ Smartphone เชื่อมต่ออยู่

4. รอสักครู่ขณะ PSI Smart Plug กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi

วิธีเชื่อมต่อ PSI Smart Plug กับ Google Assistant

1. เปิด Google Home Application เลือกไอคอน + ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

2. เลือก ตั้งค่าอุปกรณ์

3. เลือก ใช้กับ Google ได้

4. พิมพ์ค้นหา PSI HOME

5. หน้าจอจะแสดงคำแนะนำให้กับไปรับโค้ดที่ PSI HOME Application

เข้ามาที่ PSI HOME Application

6. เลือก ME ที่เมนูมุมขวาล่างของหน้าจอ และเลือก Google Assistant

7. สังเกตที่ Link with Verification Code แล้วเลือก Get

8. คัดลอก Verification Code

กลับมาที่ Google Home Application

9. กรอก Verification Code ที่คัดลอกมาจาก PSI HOME Application

10. เลือก Authorize

11. เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือก ถัดไป

12. เลือกบ้าน แล้วเลือก ถัดไป

13. เลือกห้อง แล้วเลือก ถัดไป

14. เพียงเท่านี้ก็เพิ่ม PSI Smart Plug เข้ามาใน Google Home เรียบร้อยแล้ว

พร้อมควบคุมผ่าน Google Home และ Google Assistant

ควบคุม และสั่ง เปิด-ปิด ได้จาก Google Home

ควบคุมด้วยคำสั่งเสียง ได้จาก Google Assistant

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

PSI Smart Plug ปลั๊กอัจฉริยะ

PSI Smart Plug ปลั๊กอัจฉริยะ

รายละเอียดเพิ่มเติม
line oa gain friends
line oa gain friends
แชร์