นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเน็กซ์ ซิสเทม

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเน็กซ์ ซิสเทม ซึ่งประกอบกิจการ จำหน่วย บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบ สมาร์ทโฮม อินเตอร์เน็ต เน็ตเวิร์ค กล้องวงจรปิด ทีวีดิจิตอล จานดาวเทียม คำนึงถึงมาตราการปกป้องข้อมูลใน ทุกรูปแบบที่เรา มีในครอบครองทั้งหมดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเน็กซ์ ซิสเทม ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามกฎหมาย มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 265/1 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการ connextsystem.com เท่านั้น โดยไม่รวมถึงบริษัทในเครือของเราซึ่งมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองแยกต่างหาก

เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการต่อสมาชิก หรือผู้ใช้บริการ Connext System ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“คุณ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผล และการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ของเราขณะที่ลงทะเบียน และใช้บริการ Connext System

คุณมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับเราการใช้เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น Connext System หรือลงทะเบียนการขอใช้บริการ และกิจกรรมอื่นๆ ของเรา โดยคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนา โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้บริษัทฯ รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ในขณะที่คุณกรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิก Connext System หรือดูแลปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกของคุณ หรือขอรับบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม Connext System ของเรา

การลงทะเบียนบัญชีสมาชิก Connext System เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่คุณได้ให้ในแบบฟอร์มที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม ของเราเท่านั้น โปรดทราบว่าการเข้าถึงบัญชีของคุณผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น Connext System นั้นคุณต้องใช้รหัสโทเค็น ที่ได้รับจาก Connext System ก่อนเข้าใช้งาน เพื่อการตรวจสอบความเป็นตัวตนก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง ซึ่งระบบของ Connext System สามารถ เก็บบันทึกรหัสดังกล่าวในบัญชีสมาชิกของคุณได้จนกว่าคุณจะออกจากระบบ (log out) โดยการเข้าใช้บริการ Connext System ของคุณในครั้งต่อไปหลังจากออกจากระบบแล้วจำเป็นต้องเรียกขอรหัสโทเค็นใหม่เสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รายละเอียด คำบรรยายสินค้าหรือบริการ รูปภาพ ที่ผู้ขายได้ให้หรือปรากฏบนแพลตฟอร์ม ของ Connext System

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างไร

เราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเฉพาะด้วยความยินยอมโดยนัย หรือโดยชัดแจ้งที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย ที่บังคับทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราจะใช้และเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล วิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงจัดสรรบริการบนแพลตฟอร์ม Connext System
  • เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เราใช้หรือวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจ ผิดกฎหมายเพื่อการป้องกันที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมต่างๆ
  • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจบางอย่างของเราให้แก่คุณ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ของแพลตฟอร์ม และการสื่อสารทางการตลาด
  • เพื่อการปรับแต่งเนื้อหา และการโฆษณาที่คุณพบเห็นบนเว็บไซต์ และแอพของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต และที่อื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานของรัฐ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา

การปรับปรุงและแก้ไขนโยบาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเน็กซ์ ซิสเทม ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือ ลบบางส่วนของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โปรดติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว นี้บนหน้าเว็บไซต์ และแพลตฟอร์ม Connext System

การที่คุณใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าคุณได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับเงื่อนไขไม่เฉพาะแต่เพียงบางส่วน แต่ทั้งหมด

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุด และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565