โทรศัพท์

053-273-918087-787-4789

แฟกซ์

0-2457-8406

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเน็กซ์ ซิสเทม265/1 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100