เงื่อนไข และนโยบาย

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเน็กซ์ ซิสเทม

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

เบอร์โทรศัพท์: 053-273-918, 087-787-4789
Facebook: facebook.com/connextsystem
Line: @connextsystem
Email: [email protected]

  • ระบุปัญหาที่ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ
  • ระบุเลขที่ Order

การจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-7 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า
โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

เราจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบที่อยู่จัดส่ง และที่อยู่ออกเอกสารได้จากส่วน จัดการสมาชิก ที่อยู่

ค่าบริการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับพื้นทีจัดส่ง และรายการสั่งซื้อ ท่านสามารถตรวจสอบได้ก่อนชำระเงินในหน้าคำสั่งซื้อนั้นๆ

หากผู้ซือไม่ได้รับสินค้า หรือสินค้าที่ได้รับไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ซื้อโปรดติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

เบอร์โทรศัพท์: 053-273-918, 087-787-4789
Facebook: facebook.com/connextsystem
Line: @connextsystem
Email: [email protected]

นโยบายการคืนเงิน

หากต้องการขอรับเงินคืน โปรดติดต่อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

เบอร์โทรศัพท์: 053-273-918, 087-787-4789
Facebook: facebook.com/connextsystem
Line: @connextsystem
Email: [email protected]

หากประสบปัญหาในการใช้งาน กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการคืนเงิน สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางข้างต้น ภายใน 14 วัน หลังซื้อสินค้า หรือบริการ โดยทาง Connext System จะคืนเงินผ่านการโอน หลังจากได้ข้อสรุป