วิธีบันทึกรายการทีวี และการใช้งาน Media Player บน PSI S2X

วิธีบันทึกรายการทีวี และการใช้งาน Media Player บน PSI S2X

มากกว่ากล่องเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม หรือการ ดูทีวีผ่านอินเตอร์เน็ต ยังมีฟัง Media Player บน PSI S2X ที่สามารถ อัดรายการทีวีผ่านจานดาวเทียม เพื่อรับชมย้อนหลังได้ รองรับการเล่นไฟล์เสียง หรือฟังเพลง ดูรูปที่เก็บไว้ใน USB Flash Drive หรือ External Hard Disk แบบ Slide Show และการเปิดไฟล์วิดีโอ หรือภาพยนตร์ที่มีอยู่ได้

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วยฟังก์ชัน Media Player บน PSI S2X

PSI S2X มีพอร์ต USB 2.0 หนึ่งพอร์ตทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อ PSI WIFI PLUS+ อุปกรณ์เสริม สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกระหว่างใช้งาน Media Player หรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 01

เชื่อมต่อ USB Drive เข้ากับ PSI S2X

การ Format หน่วยความจำ

กรณีที่เชื่อมต่อ USB Drive แล้ว PSI S2X พบหน่วยความจำแต่ไม่สามารถบันทึกได้ *เป็นการลบข้อมูลทั้งหมดใน USB Drive

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 02

1. กดปุ่ม MANU ที่รีโมท เลือก Media Player หน่วยความจำ

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 03

2. หน้าจอจะแสดงสถานะของหน่วยความจำ

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 04

3. เลือก Format เพื่อเตรียมหน่วยความจำให้พร้อมกับการบันทึก

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 05

4. เลือก ตกลง เพื่อทำการล้างข้อมูลในหน่วยความจำทั้งหมด

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 06

5. เมื่อ Format เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Exit ที่รีโมท เพื่อออกมาหน้าจอปกติ

เริ่มต้นการบันทึกรายการทีวี

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 07

1. เริ่มบันทึกรายการ ด้วยการกดปุ่ม สีแดง ที่รีโมท (ค่าเริ่มต้นเวลาบันทึกจะอยู่ที่ 2 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 08

2. กดปุ่ม สีแดง ที่รีโมทอีกครั้ง เพื่อแก้ไขระยะเวลาในการบันทึก โดยตัวเลขสองหลักแรกจะเป็นหลักชั่วโมง และสองหลักถัดมาจะเป็นนาที

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 09

3. ปรับแก้เวลาได้ตามต้องการ ในตัวอย่างนี้จะปรับเป็น 10 นาที

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 10

4. เมื่อครบ 10 นาที แล้วหน้าจอจะแสดง หน้าต่างแจ้งเตือนว่า “บันทึกเสร็จสิ้น” กดปุ่ม OK ที่รีโมท หรือรอสักครู่หน้าต่างแจ้งเตือนจะหายไป

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 16

หยุดบันทึกได้ทันทีโดยการ กดปุ่ม MANU หรือ Exit ที่รีโมท จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาว่า “คุณต้องการหยุดบันทึกหรือไม่?” เลือก ตกลง

ขั้นตอนการชมรายการที่บันทึกไว้ (PVR)

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 11

1. กดปุ่ม MANU ที่รีโมท > เลือก Media Player > เลือก PVR

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 12

2. กดปุ่ม OK ที่รีโมท เพื่อรบชมรายการที่บันทึกไว้

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 13

3. กดปุ่ม OK ที่รีโมท เพื่อเล่น หรือพัก (Play/Pause)

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 14

4. กดปุ่ม สีเหลือง ที่รีโมท เพื่อไปย้อนกลับ สามารถเร่งความเร็วได้ x2-x16

ขั้นตอนการบันทึกรายการทีวีด้วย Media Player บน PSI S2X 15

5. กดปุ่ม สีน้ำเงิน ที่รีโมท เพื่อไปข้างหน้า สามารถเร่งความเร็วได้ x2-x16

ในตัวอย่างบันทึกเป็นเวลา 10 นาที ใช้หน่วยความจำ 116 MB

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อรายการที่บันทึกไว้ (PVR)

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ บันทึกรายการทีวีบน PSI S2X 01

1. กดปุ่ม สีแดง ที่รีโมท > กดปุ่ม OK ที่รีโมท จะมีหน้าต่างคีย์บอร์ดแสดงขึ้นมา > เมื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม สีเหลือง ที่รีโมท เพื่อบันทึก หน้าต่างคีย์บอร์ดจะหายไป

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ บันทึกรายการทีวีบน PSI S2X 02

2. กดปุ่ม สีเหลือง ที่รีโมท อีกครั้งเพื่อ ตกลงใช้ชื่อไฟล์ใหม่

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ บันทึกรายการทีวีบน PSI S2X 03

3. การเปลี่ยนชื่อไฟล์เสร็จเรียบร้อย

ขั้นตอนการลบรายการที่บันทึกไว้ (PVR)

ขั้นตอนการลบ บันทึกรายการทีวีบน PSI S2X

1. กดปุ่ม สีน้ำเงิน ที่รีโมท จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาว่า “คุณต้องการลบการบันทึกหรือไม่?” เลือก ตกลง

ฟังก์ชันการใช้งาน Media Player

ขั้นตอนการเปิดวิดีโอ หรือภาพยนตร์

ขั้นตอนการใช้งานวิดีโอ Media Player 01

1. กดปุ่ม MANU ที่รีโมท > เลือก Media Player > เลือก ภาพยนตร์

ขั้นตอนการใช้งานวิดีโอ Media Player 02

2. กดปุ่ม OK ที่รีโมท เพื่อรับชมวิดีโอ หรือภาพยนตร์

ขั้นตอนการใช้งานวิดีโอ Media Player 03

3. กดปุ่ม OK เพื่อเล่น หรือพัก (Play/Pause) กดปุ่ม สีเหลือง ที่รีโมท เพื่อไปย้อนกลับ และกดปุ่ม สีน้ำเงิน ที่รีโมท เพื่อไปข้างหน้า สามารถเร่งความเร็วได้ x2-x16

ขั้นตอนการเปิดไฟล์เสียง หรือเพลง

ขั้นตอนการใช้งานเพลง Media Player 01

1. กดปุ่ม MANU ที่รีโมท > เลือก Media Player > เลือก เพลง

ขั้นตอนการใช้งานเพลง Media Player 02

2. กดปุ่ม OK ที่รีโมท เพื่อเล่น หรือพัก (Play/Pause)

ขั้นตอนการเปิดรูปภาพ

ขั้นตอนการใช้งานรูปภาพ Media Player 01

1. กดปุ่ม MANU ที่รีโมท > เลือก Media Player > เลือก รูปภาพ

ขั้นตอนการใช้งานรูปภาพ Media Player 02

2. เลือกรูปภาพสามารถกดปุ่ม OK ที่รีโมท เพื่อดูรูปใหญ่ หรือเล่นเป็น Slide Show

ขั้นตอนการใช้งานรูปภาพ Media Player 03

3. หากต้องการตั้งค่า สามารถกดปุ่ม สีน้ำเงิน ที่รีโมท ตั้งค่าระยะเวลาการเปลี่ยนรูปได้ตั้งแต่ 2-10 วินาที หรือปิดเพื่อเปลี่ยนรูปเองด้วยรีโมท และการตั้งค่า เปิด-ปิด การแสดงรูปซ้ำเมื่อ Slide Show เล่นจนจบ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

USB Flash Drive

External Hard Disk

line oa gain friends
line oa gain friends
แชร์