เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi และ Smartphone

วิธีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต WiFi และ Smartphone เข้ากับ PSI S2X

ขั้นตอน เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi และ Smartphone ตั้งค่าง่ายๆ ผ่านรีโมท เพื่อรับชมความบันเทิงผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้ง PSI TV และ YouTube

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi และ Smartphone

ต่อ PSI WIFI PLUS+ เข้ากับพอร์ต USB ของ PSI S2X

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi
เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi

1. กดปุ่ม MANU ที่รีโมท เลือกตั้งค่าเน็ตเวิร์ค

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi

2. กดปุ่ม OK เลือก การจัดการ WiFi

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi

3. รอสักครู่ให้ตัวเครื่องค้นหา WiFi

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi

4. กดปุ่ม OK เพื่อเลือกเครือข่าย WiFi

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi

5. เลือก Key เพื่อเข้าหน้ากรอกรหัส WiFi

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi

6. กรอกรหัส WiFi เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม สีเหลือง ที่รีโมท

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi

7. กดปุ่ม สีแดง ที่รีโมทเพื่อเชื่อมต่อ WiFi

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi และ Smartphone

8. รอสักครู่ข้อความสีแดงจะเปลี่ยนเป็น WiFi เชื่อมต่อแล้ว

หลังจากนั้นกดปุ่ม EXIT ที่รีโมทย้อนกลับมาจนถึงหน้าหลัก เพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะรับชมความบันเทิงผ่านอินเตอร์เน็ต

Application

S Plus Hybrid

download from app store
download from play store

การใช้งาน Application

1. ล็อกอิน Application S Plus Hybrid

2. เลือกเมนูเชื่อมอุปกรณ์

3. ค้นหาอุปกรณ์

4. เชื่อมต่ออุปกรณ์

5. เชื่อมต่ออุปกรณ์สำเร็จ

สามารถเลือกรับชมได้ทั้ง ทีวีอินเตอร์เน็ต ผ่าน PSI TV และ YouTube

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi และ Smartphone

รับชมความบันเทิงผ่าน ช่องทีวีดาวเทียม และทีวีอินเตอร์เน็ต

เชื่อมต่อ PSI S2X กับอินเตอร์เน็ต WiFi และ Smartphone

รับชมความบันเทิงผ่าน YouTube

รับชมทีวีอินเตอร์เน็ต

1. เลือก PSI TV

2. เมื่อค้นหาช่อง IPTV เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK เพื่อตกลง

3. กดปุ่ม OK เพื่อเลือกช่องรายการ

สินค้าที่ใช้ร่วม

เครื่องรับสัญญาณ PSI S2X

PSI S2X เครื่องรับสัญญาณ จานดาวเทียม

รายละเอียดเพิ่มเติม
PSI WiFi Plus

PSI WIFI PLUS+ อุปกรณ์เสริมสำหรับ S2 และ S2X

รายละเอียดเพิ่มเติม
line oa gain friends
line oa gain friends
แชร์