ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ บน PSI S2X

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X กล่องเครื่องรับสัญญาณ

ในประเทศไทยสามารถรับชมช่องรายการต่างประเทศ ได้แบบฟรี

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X 1

เริ่มต้นหน้าจอจะแสดงว่า No Signal เพราะค่าเริ่มต้นของ กล่องเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม จะเป็นจานดาวเทียม Thaicom

ลบช่องรายการที่มากับกล่องเครื่องรับสัญญาณ

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X 2

1. กดปุ่ม MANU ที่รีโมท > เลือก Channel List > เลือก Delete All เพื่อลบช่องทั้งหมด ป้องกันการค้นหาช่องมาทับซ้อนกัน

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X 3

2. ใส่รหัส 0000

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X 4

3. จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาว่า “Are you sure to delete?” > เลือก Yes

เริ่มต้นค้นหา จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X 5

1. กดปุ่ม MANU ที่รีโมท > เลือก Installation > เลือก Satellite Setting

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X 6

2. กดปุ่ม OK ที่รีโมท เพื่อเลือกดาวเทียม หรือไม่เลือกดาวเทียม

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X 7

3. ในตัวอย่างนี้จะ เลือกเป็น Chinasat 6B เพียงดวงเดียว > กดปุ่ม Exit ที่รีโมท ออกมาที่เมนูหลัก

4. เมนู Installation > เลือก Satellite Search

5. ตั้งค่าการค้นหา
Scan Type: Multi Satellite Search
FTA Only: Yes

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X 10

6. เริ่มต้นการค้นหา

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X 11

7. เมื่อค้นหาเรียบร้อย กดปุ่ม OK ที่รีโมท

ค้นหาช่อง จานดาวเทียมต่างประเทศ ผ่าน PSI S2X 12

8. พร้อมรับชมช่องรายการต่างประเทศ

line oa gain friends
line oa gain friends
แชร์