รีโมท เครื่องรับสัญญาณ PSI

รีโมทสามารถใช้ได้กับ

  • เครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม PSI รุ่น S2X, S2, S3, O2 HD
  • เครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล PSI รุ่น S4

หรือเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียมยี่ห้ออื่นเช่น Infosat, Ideasat ในบางรุ่น

100.00 ฿

line oa gain friends
line oa gain friends