ช่องรายการ จานดาวเทียม ผ่าน จานดำตะแกรง C-band

ช่องรายการ จานดาวเทียม ผ่าน จานดำตะแกรง C-band

ช่องรายการปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2565

ช่องบันเทิง และข่าว

1

2-nbt

2

3-thaipbs

3

altv4

4

1-ch5

5

6

t sport 7

7

8

9

10-tptv

10

11

12

13

14

15

16-tnn

16

17

18-jkn

18

19

20

21

22-nation

22

23-workpoint

23

24-true4u

24

25-gmm

25

26

27-ch8

27

28

29-mono

29

30-mcot

30

31-one

31

32-thairath

32

33-ch3

33

34-amarin

34

35

36-pptv

36

tvd7

37

hit-variety

38

tvd1

39

tvd2

40

true-shopping

41

true-select

42

o-shopping

43

rs-mall

44

shop-ch

45

jkn-hi-shopping

46

kaset

47

tvd9

48

media-tv

49

shop-now

50

voice tv

51

maya-hot-news

52

r channel

53

unity-tv

54

tvd3

55

tvd8

56

shop&show

57

major-channel-mix

58

jomyut

59

tukdee-tv

60

eakarak-thai-tv

61

umm tv

62

intv

63

e-san-banhouw

64

happy-tv

65

ruktae-tv

66

boonma-tv

67

thaichaiyo

68

v2h10

69

mirror-channel

70

shop&show

71

kaset-news

72

baanbaan tv

73

r channel

74

mv-mall

75

tvd4

76

topnews

77

topline tv

78

top-tv

79

chic station

80

true-shopping

81

cool-channel

82

thai-ban

83

munggon

84

tiger-shopping

85

tnbc

86

87

m-channel

88

boomerang

89

toonee

90

me-tv

91

jomyut

92

zeenung

93

tvd8

94

tvd7

95

lun thung

96

vip tv

97

tvd3

98

psi-saradee

99

hit-station

100

tvb-thai

101

mirror-channel

102

lido

103

mvtv

104

rama-channel

105

106

tukdee-tv

107

kuru tv

108

wisdom tv

109

e-san-tv

110

tnbc

111

112

world tv

113

zabb channel

114

smart tv

115

maruay tv

116

baanbaan tv

117

tvd3

118

laai tai

119

tvn

120

121

122

maruay tv

123

124

125

126

127

128

129

vip tv

130

131

tv market

132

kaset num thai

133

134

kaset num thai

135

kaset tv hd

136

tvd4

137

jkn-hi-shopping

138

tvd8

139

140

141

142

maya-hot-news

143

mirror-channel

144

true-shopping

145

146

147

148

rs-mall

149

shop-now

150

hit-station

151

o-shopping

152

kaset-news

153

tiger-shopping

154

tvd3

155

zabb channel

156

157

tvn

158

159

tvd

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

tv market

171

tvd7

172

lancang mekong

173

lun thung

174

175

tvd4

176

177

topline tv

178

4050

179

intv

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

police tv

203

204

tgn

205

206

207

208

209

210

news one

211

13 siam thai

212

213

214

people tv

215

216

217

suwannabhumi

218

france24

219

psi-saradee

220

psi-saradee

221

222

223

224

225

226

227

228

229

stb tv

230

231

ddtv

232

new tm

233

km channel

234

235

white channel

236

boonniyom

237

dhamma tv

238

239

240

yateem tv

241

242

243

244

stou channel

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

nbt world

264

mv laos

309

tvd7

440

true-shopping

441

true-select

442

tiger-shopping

443

jkn-hi-shopping

444

shop-ch

445

ช่องการศึกษาทางไกล

dltv10

337

dltv11

338

dltv12

339

dltv1

340

dltv2

341

dltv3

342

dltv4

343

dltv5

344

dltv6

345

dltv7

346

dltv8

347

dltv9

348

line oa gain friends
line oa gain friends
แชร์