NFC Tags คืออะไร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

what are nfc tags

เทคโนโลยี NFC Tag มาก่อนหน้านี้อาจมีความรู้จักน้อยกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ในปัจจุบันมันกลับก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในบทความนี้ เราจะนำเสนอข้อมูลเให้คุณได้รู้จักมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานของ NFC Tags คืออะไร? การใช้งานทั่วไป การประยุกต์ใช้ในธุรกิจ และความปลอดภัย

เนื้อหา

NFC Tag คืออะไร?

NFC Tag ใช้เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายที่ใช้ความถี่ 13.56 MHz ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่ใกล้กัน ระยะสัญญาณสามารถสื่อสารได้น้อยกว่า 4 เซนติเมตร ประกอบด้วยแผงวงจร และเสาอากาศ เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ NFC เช่น สมาร์ทโฟน หรือเครื่องอ่าน/เขียน NFC ที่รองรับ เมื่อถูกนำใกล้กับอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี NFC อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยัง NFC Tag ซึ่งจะกระตุ้นวงจรทำให้สามารถสื่อสารกันได้ ข้อมูลที่เก็บอยู่บน NFC Tag จะถูกอ่านขึ้นมา หรือปรับปรุงข้อมูลใหม่ และไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายพลังงานของตัวเอง เพราะสามารถรับพลังงานจากสัญญาณที่ส่งมาจากอุปกรณ์ที่สื่อสารกัน แต่มีบางรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

การประยุกต์ใช้

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีหลากหลายวิธี เราจะยกตัวอย่างการใช้งานในแต่ละสายงานที่ต่างกัน

การใช้ในทางการแพทย์

ในทางการแพทย์ อย่าง Glucose Monitor หรือเครื่องวัดน้ำตาลที่ใช้เทคโนโลยี NFC ช่วย

การชำระเงินและการทำธุรกรรมทางการเงิน

NFC Tag ถูกนำมาใช้ในระบบการชำระเงินที่รองรับการชำระผ่านมือถือ ช่วยให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ในบางประเทศยังถูกนำมาใช้สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทำให้ความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

การติดตามสินค้า และการจัดการสต็อก

สามารถใช้ในการติดตามสินค้า และจัดการสต็อก ทำให้การจัดการคลังสินค้า และควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลายบริษัทใหญ่ในวงการค้าขายสินค้าใช้เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การเชื่อมต่อ และแบ่งปันข้อมูล

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเทคโนโลยี NFC ตัวอย่างเช่น การแชร์ข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟน หรือการเชื่อมต่อกับลำโพงไร้สาย เพียงแค่ แตะหรือวางอุปกรณ์ใกล้ๆ NFC Tag ก็สามารถสื่อสารได้

การประยุกต์ใช้ในการตลาด

NFC Tag ยังถูกนำไปใช้ในการตลาดด้วย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น การใช้ในโปรโมชันสินค้า โดยให้ลูกค้าสแกนเพื่อรับข้อมูลสินค้า หรือข้อเสนอพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในงานแสดงสินค้า งานสัมมนา หรืองานประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน หรือเชื่อมต่อกับผู้นำเสนองานได้อย่างง่ายดาย

อนาคตของ NFC Tag

ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบัน และศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต เทคโนโลยีนี้มีโอกาสสูงที่จะถูกนำไปใช้ในการประยุกต์ใหม่ๆ มากขึ้น อาทิ เช่น การใช้ในสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การใช้กันของสมาร์ทฟาร์ม หรือการใช้กันในการดูแลสุขภาพ และการแพทย์ ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เร็วขึ้น และสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายขึ้น จะทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลยังคงเติบโต ความสำคัญของ NFC Tag ในอนาคตจึงยิ่งเพิ่มมากขึ้น

สรุป

NFC Tag เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน การติดตามสินค้า การเชื่อมต่อ และแบ่งปันข้อมูล หรือการประยุกต์ใช้ในการตลาด การใช้ NFC Tag นอกจากจะทำให้การสื่อสาร และการทำธุรกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และง่ายดายแล้ว ยังช่วยให้ความปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น การเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ NFC Tag เป็นเรื่องสำคัญในยุคดิจิทัล ที่เรากำลังเข้าสู่ การรับรู้ และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่

การใช้งานจริง

Application

NFC Tools

NFC Tools

download from app store
download from play store

Format NFC Tag เพื่อเตรียมความพร้อม

1. เปิดแอปพลิเคชัน NFC Tools เลือก Other

2. เลือก Format memory

3. เลือก Continue

4. แตะ NFC Tag ค้างไว้ 2-3 วินาทีจนกว่าจะเรียบร้อย

5. เรียบร้อย

เขียนข้อมูลลง NFC Tag

1. เปิดแอปพลิเคชัน NFC Tools เลือก Write

2. เลือก Add a record

3. ในตัวอย่างนี้จะใช้ ข้อมูล URL เขียนลง NFC Tag เลือก URL / URI

4. กรอบ URL จากนั้น เลือก OK

5. เลือก Write

6. แตะ NFC Tag ค้างไว้ 2-3 วินาทีจนกว่าจะเรียบร้อย

7. เรียบร้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

NXP NFC Tag NTAG215 Card

NXP NFC Tag Chip NTAG215 แบบการ์ดมาตราฐาน วัสดุ PVC

รายละเอียดเพิ่มเติม
NXP NFC Tag NTAG215 25mm

NXP NFC Tag Chip NTAG215 แบบวงกลม วัสดุ PVC ขนาด 25mm

รายละเอียดเพิ่มเติม
แชร์