ช่องรายการ ผ่าน ทีวีดิจิตอล

tv antenna channel list cover

ช่องรายการปรับปรุงล่าสุด ธันวาคม 2564

ช่องบันเทิง และข่าว

ผังช่อง ทีวีดิจิตอล ปัจจุบันมี 31 ช่อง แบ่งเป็น 19 ช่องรายการบันเทิง และข่าว พร้อมช่องการศึกษาทางไกลอีก 12 ช่อง

1

2-nbt

2

3-thaipbs

3

4

1-ch5

5

6

7

8

9

10-tptv

10

11

12

13

14

15

16-tnn

16

17

18-jkn

18

19

20

21

22-nation

22

23-workpoint

23

24-true4u

24

25-gmm

25

26

27-ch8

27

28

29-mono

29

30-mcot

30

31-one

31

32-thairath

32

33-ch3

33

34-amarin

34

35

36-pptv

36

ช่องการศึกษาทางไกล

dltv10

37

dltv11

38

dltv12

39

dltv1

40

dltv2

41

dltv3

42

dltv4

43

dltv5

44

dltv6

45

dltv7

46

dltv8

47

dltv9

48